Masz pytania?

Biuro Obsługi Klienta

882 393 839 Wyślij e-mail

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00.

DOSTAWA

DPD, DHL, Poczta Polska

Wszystkie przesyłki realizowane są przy współpracy z Kurier DPD, DHL i INPOST.

Jesteś tutaj: Start / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

§1 Definicje

1.1. „Regulamin” - niniejszy regulamin serwisu „IVECO STORE”, który określa warunki i zasady korzystania z serwisu.

1.2. „Sprzedający” - IVECO POLAND z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyścigowej 6 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028928, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 46 974 500.00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 46 974 500.00 zł, NIP 526-103-35-73.

1.3. „Dealer” - partner współpracujący ze Sprzedającym na warunkach określonych oddzielną umową, odpowiedzialny za sprzedaż lub serwisowanie produktów produkowanych przez Sprzedającego.

1.4. „Sklep” - sklep „IVECO STORE” organizowany i prowadzony przez Sprzedającego, przeznaczony dla Dealerów.

1.5. „Produkt” – produkt fizyczny przedstawiony na stronie internetowej Sklepu.

1.6. „Dystrybutor” – podmiot świadczący usługi związane z prowadzeniem strony internetowej Sklepu, sprzedażą Dealerom Sklepu Produktów oraz obsługą logistyczną.

1.7. „Dostawca” – firma współpracująca z Dystrybutorem w ramach prowadzenia Sklepu, dostarczająca Produkty.

1.8. „Strona internetowa Sklepu” – strona www.ivecostore.pl.

1.9. „Cena” – cena Produktu wyłącznie dla Dealera, publikowana na Stronie internetowej Sklepu.

1.10. "Administrator" - pracownik Dealera wyznaczony przez Dealera, odpowiedzialny za zamawianie produktów w Sklepie.

1.11. "Zamówienie" - zbiór Produktów zamówionych dla Dealera przez Administratora za pośrednictwem Sklepu

1.12. "Adres dostawy" - nazwa firmy oraz adres, na który wysyłane jest Zamówienie. 

1.13. „Dostawa” - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku znajdującym się w sekcji POMOC.

1.14. „Termin realizacji” - liczba dni roboczych wymagana do dostarczenia danego Produktu do Dealera

Dane kontaktowe i adres reklamacyjny:

RIPOSTA SERVICES SP. Z O.O.
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
e-mail: sklep@ivecostore.pl
 

§2 Warunki ogólne
 

2.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

2.4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i doliczany jest jako oddzielna pozycja do Zamówienia.

2.5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.6. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez zaakceptowanie zestawienia Produktów wraz z kosztami Dostawy w Sklepie, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia w otrzymanym automatycznie mailu.

2.7. Dystrybutor może odmówić sprzedaży Produktów Dealerowi w przypadku, gdy Dostawca nie będzie w stanie zapewnić dostawy zamówionych przez Dealera Produktów.